ข่าวสารนิเทศ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ไทยพร้อมรับมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปคในเดือนพฤศจิกายนนี้

14 ต.ค. 2564

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

14 ต.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

12 ต.ค. 2564

ไทยกับปากีสถานจัดพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

9 ต.ค. 2564

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมระดับภูมิภาคของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี

8 ต.ค. 2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืนและสมดุลในประเทศกำลังพัฒนา ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม ๗๗ และจีน ในโอกาสการประชุม UNCTAD XV

7 ต.ค. 2564

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

7 ต.ค. 2564

นายกรัฐมนตรีมีหนังสือแสดงความยินดีถึงนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

6 ต.ค. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล

5 ต.ค. 2564