ข่าวสารนิเทศ

นายกรัฐมนตรีพร้อมร่วมมือฝ่าวิกฤตพลังงานและอาหารโลกในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาของโลกกรอบความร่วมมือ BRICS Plus

27 มิ.ย. 2565

แถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุแผ่นดินไหวในอัฟกานิสถาน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

25 มิ.ย. 2565

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ครั้งที่ ๒

24 มิ.ย. 2565

รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก ประจำปี ๒๕๖๕

24 มิ.ย. 2565

นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาของโลกกรอบความร่วมมือ BRICS Plus เพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

24 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศจัดการเสวนา APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๔ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองขับเคลื่อนขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ สะท้อนแนวคิดหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย

24 มิ.ย. 2565

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การเติบโตสีเขียว และการเติบโตอย่างครอบคลุม ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๙ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

23 มิ.ย. 2565

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดงานสัมมนา Thailand – Viet Nam Business Forum

23 มิ.ย. 2565

ไทย-นิวซีแลนด์เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๒

23 มิ.ย. 2565