ข่าวสารนิเทศ

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ

20 ม.ค. 2565

ไทยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถ MSMEs ในเอเปคด้วยการลดขยะในภาคธุรกิจอาหาร

18 ม.ค. 2565

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมา

15 ม.ค. 2565

ไทยกับสหประชาชาติกระชับความร่วมมือเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

14 ม.ค. 2565

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ

13 ม.ค. 2565

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านเอเชีย) สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

10 ม.ค. 2565

กระทรวงการต่างประเทศรับมอบชุดตรวจ ATK จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด

5 ม.ค. 2565

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework – UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๖๕ -๒๕๖๙

4 ม.ค. 2565

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

30 ธ.ค. 2564