ข่าวสารนิเทศ

การประชุม OECD Southeast Asia Regional Forum 2021 เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ฟื้นฟูหลังโควิด-19

17 พ.ค. 2564

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Youth Dialogue with ASEM Leaders เพื่อหารือกับเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปเกี่ยวกับ SDG 3: Good Health & Well-Being

15 พ.ค. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา

14 พ.ค. 2564

ถ้อยแถลงของไทยต่อสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลและปาเลสไตน์

14 พ.ค. 2564

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศ

13 พ.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศจัดการถ่ายทอดสดชี้แจงโจทย์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทย ผ่านระบบทางไกล เพื่อเชิญชวนเยาวชนให้ส่งผลงานเข้าประกวดและมีส่วนร่วมในการเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทย

13 พ.ค. 2564

นายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีเวียดนามท่านใหม่ เน้นย้ำความเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” และพร้อมกระชับความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามในทุกมิติ

13 พ.ค. 2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือการขยายความร่วมมือทางการค้าและความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย

12 พ.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน - สหรัฐฯ และการส่งเสริมความร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๓๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

10 พ.ค. 2564