ข่าวสารนิเทศ

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรม BIMSTEC on Tour ที่จังหวัดศรีสะเกษ

26 ก.ย. 2565

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับบิมสเทคในโอกาสที่ไทยเป็นประธานบิมสเทค และส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างอีสานใต้กับประเทศสมาชิกบิมสเทค

26 ก.ย. 2565

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก

25 ก.ย. 2565

ถ้อยแถลงของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

25 ก.ย. 2565

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี COVID-19 Global Action Plan (GAP) for Enhanced Partnership ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๗ ณ นครนิวยอร์ก

24 ก.ย. 2565

ไทยจับมืออาเซียนและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา หารือแนวทางส่งเสริม SDGs ในกิจกรรมคู่ขนาน “Regional Pathways to the Global Goals: ASEAN’s Approach towards SDGs Implementation and Sustainable Post-COVID-19 Recovery”

23 ก.ย. 2565

ประเทศไทยร่วมกับ UNODA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “UNSCR 1540 (2004) Workshop for ASEAN States”

23 ก.ย. 2565

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ–อาเซียน (USABC) และสภาหอการค้าสหรัฐฯ (USCC)

23 ก.ย. 2565

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมการหารือ Group of Friends of UHC and Global Health ครั้งที่ ๓ ในห้วงการประชุม UNGA สมัยที่ ๗๗

23 ก.ย. 2565