ข่าวสารนิเทศ

ไทยกับเม็กซิโกมุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในการประชุม Political Consultations ไทย-เม็กซิโก ครั้งที่ ๕ ณ กรุงเม็กซิโกซิตี

6 มิ.ย. 2566

ไทยและบราซิลกระชับมิตรภาพและความร่วมมือในการประชุม Political Consultations ครั้งที่ ๓ ที่กรุงบราซิเลีย

6 มิ.ย. 2566

การเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

6 มิ.ย. 2566

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

4 มิ.ย. 2566

การประชุมกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ ๒ ณ กรุงเทพฯ

2 มิ.ย. 2566

งานสัมมนา BIMSTEC Connectivity: Now and the Future

2 มิ.ย. 2566

สรุปแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

2 มิ.ย. 2566

รัฐบาลไทยกับสหประชาชาติหารือเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2 มิ.ย. 2566

งานสัมมนา “Doing Business with the United Nations”

1 มิ.ย. 2566