ข่าวสารนิเทศ

นายกรัฐมนตรีเยือนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เพิ่มโอกาสเศรษฐกิจไทย

27 ก.ย. 2566

นายกรัฐมนตรีพบทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในสหรัฐฯ

27 ก.ย. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) ของไทย วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗

27 ก.ย. 2566

ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองกลุ่มประเทศที่สนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

27 ก.ย. 2566

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำนโยบายต่างประเทศช่วยให้สุขภาพทุกคนดีขึ้นได้

27 ก.ย. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรียกร้องให้โลกลงทุนเพิ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ชื่นชมบทบาทญี่ปุ่นในการริเริ่มมาตรการด้านสุขภาพ

27 ก.ย. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบพหุภาคีให้ครอบคลุมและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมการสู่อนาคต

27 ก.ย. 2566

การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย-อียู (PCA) ในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า”

27 ก.ย. 2566

กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “The Colours of Africa 2023”

27 ก.ย. 2566