ข่าวสารนิเทศ

ไทยและแอลเบเนีย ร่วมจัดการประชุม 2021 OSCE Asian Conference

17 ก.ย. 2564

เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และผู้แทนสำนักงานในต่างประเทศรับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการ โครงการ Phuket Sandbox แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวและนโยบายการเปิดประเทศ

17 ก.ย. 2564

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัด TICA CONNECT ครั้งที่ ๗ ชวนมารู้จักอาสาสมัครเพื่อนไทย ปรับรูปแบบใหม่จากอีเว้นท์ปกติสู่ออนไลน์ไลฟ์โชว์ครั้งแรก

16 ก.ย. 2564

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

16 ก.ย. 2564

ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

15 ก.ย. 2564

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือกับกลุ่ม Palestine Solidarity Campaign Thailand เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ปาเลสไตน์

15 ก.ย. 2564

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลาว ครั้งที่ ๒๒ (ด้านสังคมและวัฒนธรรม)

14 ก.ย. 2564

คำกล่าวของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ครั้งที่ ๖

6 ก.ย. 2564

การส่งมอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

13 ก.ย. 2564