ข่าวสารนิเทศ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา

24 พ.ค. 2565

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF)

23 พ.ค. 2565

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระดับโลกอย่างเสมอภาคและสมดุล

23 พ.ค. 2565

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน

20 พ.ค. 2565

UNFPA ชื่นชมบทบาทไทยในเวทีใต้-ใต้ และย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

20 พ.ค. 2565

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ

20 พ.ค. 2565

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒ และพัฒนาการสำคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย

20 พ.ค. 2565

ผลการตรวจ RT-PCR ของ รนรม./รมว.กต.

20 พ.ค. 2565

กิจกรรม Informal Media Roundtable with APEC Experts เตรียมพร้อมสื่อมวลชน สู่การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคท่ามกลางความท้าทายในการฟื้นฟูจากโควิด-๑๙

16 พ.ค. 2565