ข่าวสารนิเทศ

งานสัมมนา BIMSTEC Connectivity: Now and the Future

2 มิ.ย. 2566

สรุปแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

2 มิ.ย. 2566

รัฐบาลไทยกับสหประชาชาติหารือเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2 มิ.ย. 2566

งานสัมมนา “Doing Business with the United Nations”

1 มิ.ย. 2566

พิธีลงนามความตกลงระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปว่าด้วยการยอมรับแลสเซ-ปาสเซที่ออกโดยสหภาพยุโรปว่าเป็นเอกสารการเดินทางที่สมบูรณ์

1 มิ.ย. 2566

อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมผลักดันความร่วมมืออาเซียน-แคนาดา สู่ภูมิภาคที่สงบสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

1 มิ.ย. 2566

ไทยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมแก่ประชาชนเมียนมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนโมคา

31 พ.ค. 2566

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ กรุงโซล

31 พ.ค. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานวันแอฟริกา (Africa Day 2023)

30 พ.ค. 2566