ข่าวสารนิเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย - ตุรกี ครั้งที่ ๔

27 ม.ค. 2566

กระทรวงการต่างประเทศส่งมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่ชาวออสเตรเลียประสงค์จะมอบคืนแก่ประเทศไทย แก่กรมศิลปากร

26 ม.ค. 2566

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก

26 ม.ค. 2566

กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กที่สหประชาชาติ

24 ม.ค. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย - ตุรกี (Joint Committee on Economic and Technical Cooperation: JETC) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

23 ม.ค. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บังกลาเทศ

23 ม.ค. 2566

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

20 ม.ค. 2566

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติจำลอง TUMUN Conference 2023

19 ม.ค. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส

17 ม.ค. 2566