ข่าวสารนิเทศ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศพบผู้บริหารเครือเนชั่น หารือแนวทางการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในยุคสมัยใหม่

27 ม.ค. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบทบาทของไทยในการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน พร้อมประกาศการบริจาคเงินสมทบของรัฐบาลไทยให้แก่กองทุนเสริมสร้างสันติภาพของสหประชาชาติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๔

26 ม.ค. 2564

คำกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุม High-level Replenishment Conference for the Peacebuilding Fund

26 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศจากสถานการณ์โควิด-๑๙

26 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาผลักดัน เพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคี ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

25 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันการเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคี รวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

25 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกระชับความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ในการหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

25 ม.ค. 2564

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำส่งเสริมความเชื่อมโยงอาเซียน ในการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

25 ม.ค. 2564

คำกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกิจกรรมเฉลิมฉลองการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

22 ม.ค. 2564