ข่าวสารนิเทศ

คณะสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความสำคัญของการเป็นพันธมิตรที่ยาวนาน และมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค

26 พ.ค. 2566

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๙

26 พ.ค. 2566

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลเวียดนาม

24 พ.ค. 2566

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒๗ ผลักดันการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่

23 พ.ค. 2566

ไทยชูบทบาทอาเซียนขับเคลื่อนวาระการไม่แพร่ขยายและลดอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ

23 พ.ค. 2566

กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานและสิ่งของบรรเทาทุกข์จากหน่วยงานไทยมอบให้แก่ประชาชนชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมคา (Mocha)

23 พ.ค. 2566

พิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

23 พ.ค. 2566

นายกรัฐมนตรีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนโมคาในภาคตะวันตกของเมียนมา

22 พ.ค. 2566

เอเชีย-แปซิฟิกหารือเพื่อกระชับความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค

22 พ.ค. 2566