ข่าวสารนิเทศ

อธิบดีกรมยุโรป หารือกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรปเตรียมแนวทางการเจรจาร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย-อียู

16 มิ.ย. 2564

นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางยุติเอดส์ภายในปี ๒๕๗๓ และจับมือนานาประเทศรับรองปฏิญญาทางการเมือง และส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โลกว่าด้วยเอดส์ ๒๕๖๔-๒๕๖๙ ในการประชุมระดับสูงสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเอชไอวีและเอดส์ ค.ศ. ๒๐๒๑

14 มิ.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา

11 มิ.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11 มิ.ย. 2564

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

10 มิ.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย – จีน

10 มิ.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 มิ.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ๔ แนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก MLC ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๖ ที่นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 มิ.ย. 2564

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ของไทยร่วมขับเคลื่อนการค้าและการส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล

9 มิ.ย. 2564