งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

10 ก.พ. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

15 ม.ค. 2564

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

9 ธ.ค. 2563

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

10 พ.ย. 2563