งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

11 ต.ค. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

13 ก.ย. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

23 ส.ค. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

12 ก.ค. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

10 มิ.ย. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

13 พ.ค. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

9 เม.ย. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

12 มี.ค. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ

10 ก.พ. 2564