คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 171 view

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

Policy Statement of the Council of Ministers

เอกสารประกอบ

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี.pdf
Policy_Statement_of_the_Council_of_Ministers.pdf