บทความ

บทความ

ข่าวสารนิเทศ

ผลการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๓

11 ก.ค. 2561

คำกล่าวของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการประชุม ACMECS CEO Forum ในหัวข้อ “บทบาทของภาคเอกชนในการสร้างประชาคม ACMECS”

11 ก.ค. 2561

ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)

11 ก.ค. 2561

ไทยเชิญหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาหารือแนวทางพัฒนา ACMECS ในการประชุม ACMECS CEO Forum

11 ก.ค. 2561

คำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หัวข้อ “Future Directions – Enhancing Economic Integration of ACMECS” ในการประชุม ACMECS CEO Forum วันที่ 15 มิถุนายน 2561

11 ก.ค. 2561

ผลการประชุม ACMECS CEO Forum

11 ก.ค. 2561

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8

11 ก.ค. 2561

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8

11 ก.ค. 2561

คำแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรี การประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๘

11 ก.ค. 2561