ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

ปี 2566

27 ธ.ค. 2566

ปี 2565

4 ธ.ค. 2564

ปี 2564

4 มี.ค. 2564

ปี 2563

27 ม.ค. 2563

งานเปิดตัวหนังสือประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับย่อ) โดย ดร. มนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต

12 ก.พ. 2562

ปี 2562

6 ก.พ. 2562

คำนำและประวัติผู้เขียน

7 พ.ย. 2561

ปี 2560

7 พ.ย. 2561

ปี 2558

7 พ.ย. 2561