สุนทรพจน์

คำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หัวข้อ “Thailand’s New Growth Path 2024 บริบทใหม่ของประเทศไทยในเวทีโลก” ในงาน Thailand Next Move 2024: The Next Wealth and Sustainability

6 พ.ย. 2566

คำปราศรัยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหประชาชาติ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

24 ต.ค. 2566

ถ้อยแถลงของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ริยาด ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

22 ต.ค. 2566

คำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการบรรยายพิเศษ งาน Thailand Economic Outlook 2024 Change the Future Today

5 ต.ค. 2566

ถ้อยแถลงของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๘ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

25 ก.ย. 2566

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สำหรับการประชุม Voice of the Global South Summit วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

12 ม.ค. 2566

ถ้อยแถลงของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

25 ก.ย. 2565

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในการประชุม BRICS Plus High-level Dialogue on Global Development

29 มิ.ย. 2565

แถลงข่าวร่วมสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

25 ก.พ. 2565