เอกสารความรู้สู่ชุมชน

11 กันยายน 2566 : กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น

14 ก.ย. 2566

4 กันยายน 2566 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยว

14 ก.ย. 2566

28 สิงหาคม 2566 : กรมการกงสุลไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์หรือไลน์

28 ส.ค. 2566

7 สิงหาคม 2566 : การเตรียมตัวก่อนเดินทางมาเที่ยวประเทศจีน

27 ก.ค. 2566

31 กรกฎาคม 2566 : กงสุลสัญจร “นราธิวาส”

26 ก.ค. 2566

26 กรกฎาคม 2566 : เกาหลีใต้ห้ามนําเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง

26 ก.ค. 2566

26 มิถุนายน 2566 : 6 ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวที่อินเดีย

3 ก.ค. 2566

19 มิถุนายน 2566 : กงสุลสัญจร “ชัยนาท”

15 มิ.ย. 2566

5 มิถุนายน 2566 : การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง

15 มิ.ย. 2566