เอกสารความรู้สู่ชุมชน

26 กรกฎาคม 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

22 ก.ค. 2564

19 กรกฎาคม 2564 : ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

13 ก.ค. 2564

12 กรกฎาคม 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และสำนักงานสัญชาติฯ MRT คลองเตย

6 ก.ค. 2564

5 กรกฎาคม 2564 : เตือนคนไทยระวังการพกเวชภัณฑ์หรือยาสมุนไพรไปต่างประเทศ

1 ก.ค. 2564

28 มิถุนายน 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

28 มิ.ย. 2564

21 มิถุนายน 2564 : เอกสารรับรองเกี่ยวกับโควิด-19 ในรูปแบบดิจิทัลของสหภาพยุโรป

18 มิ.ย. 2564

14 มิถุนายน 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

10 มิ.ย. 2564

7 มิถุนายน 2564 : ช่องทางออนไลน์น้องใหม่ของบัวแก้ว

3 มิ.ย. 2564

31 พฤษภาคม 2564 : การขอรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

27 พ.ค. 2564