เอกสารความรู้สู่ชุมชน

6 กุมภาพันธ์ 2566 : สํานักงานหนังสือเดินทางฯ เมืองพัทยา ย้ายที่ทําการใหม

2 ก.พ. 2566

30 มกราคม 2566 : เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด

30 ม.ค. 2566

23 มกราคม 2566 : เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทํางานฟาร์มเกษตรในแคนาด

30 ม.ค. 2566

16 มกราคม 2566 : เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทํางานนวดในเนเธอร์แลนด

30 ม.ค. 2566

9 มกราคม 2566 : เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทํางานนวดในเนเธอร์แลนด์

20 ม.ค. 2566

9 มกราคม 2566 : 10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

18 ม.ค. 2566

2 มกราคม 2566 : ของขวัญปีใหม่ 2566 มอบให้ประชาชน จากกระทรวงการต่างประเทศ

18 ม.ค. 2566

26 ธันวาคม 2565 : ของขวัญปีใหม่ 2566 มอบให้ประชาชน จากกระทรวงการต่างประเทศ

18 ม.ค. 2566

19 ธันวาคม 2565 : คําแนะนําคนไทยก่อนเดินทางไปบรูไน

18 ม.ค. 2566