เอกสารความรู้สู่ชุมชน

17 มกราคม 2565 : การปรับมาตรการสําหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

18 ม.ค. 2565

10 มกราคม 2565 : การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

10 ม.ค. 2565

3 มกราคม 2565 : ของขวัญปีใหม่ 2565 มอบให้ประชาชนจากกระทรวงการต่างประเทศ

1 ม.ค. 2565

27 ธันวาคม 2564 : การระงับการลงทะเบียนเดินทางเข้าไทยแบบ Test & Go และ Sandbox (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต)

27 ธ.ค. 2564

20 ธันวาคม 2564 : ยูเนสโกขึ้นทะเบียนโนราในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ

17 ธ.ค. 2564

13 ธันวาคม 2564 : ของขวัญส่งท้ายปี 2564

14 ธ.ค. 2564

6 ธันวาคม 2564 : แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทํางานในต่างประเทL

4 ธ.ค. 2564

26 พฤศจิกายน 2564 : การปรับมาตรการสําหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564

30 พ.ย. 2564

22 พฤศจิกายน 2564 :กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี๒๕๖๕

20 พ.ย. 2564