เอกสารความรู้สู่ชุมชน

4 ธันวาคม 2566 : เชิญมารับบริการทําหนังสือเดินทางในงานกาชาด ประจําปี 2566

6 ธ.ค. 2566

27 พฤศจิกายน 2566 : กงสุลสัญจร “หนองบัวลําภู”

6 ธ.ค. 2566

20 พฤศจิกายน 2566 : APEC USA 2023

24 พ.ย. 2566

13 พฤศจิกายน 2566 : APEC คืออะไร จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร

24 พ.ย. 2566

6 พฤศจิกายน 2566 : ช่องทางการสอบถามข้อมูลและสถานภาพของคนไทยในเมืองเล้าก์ก่าย เมียนมา

24 พ.ย. 2566

30 ตุลาคม 2566 : ประกาศแนะนำการเดินทางสำหรับแรงงานไทยในอิสราเอลและศูนย์พักพิงเพื่อคนไทยที่ต้องการกลับไทย

31 ต.ค. 2566

23 ตุลาคม 2566 : หมายเลข Hotline สถานเอกอัครราชทูตและสถานกง

24 ต.ค. 2566

16 ตุลาคม 2566 : ศูนย์พักพิงชั่วคราวของสถานทูตแห่งใหม

24 ต.ค. 2566

9 ตุลาคม 2566 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดหสายเลขฉุกเฉินกรณีสถานการณ์ความไม่สงบอิสราเอล

24 ต.ค. 2566