เอกสารความรู้สู่ชุมชน

11 ตุลาคม 2564 : การให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

4 ต.ค. 2564

4 ตุลาคม 2564 : การจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการรับรองเอกสาร

2 ต.ค. 2564

27 กันยายน 2564 : กระทรวงการต่างประเทศได้รับรางวัลเลิศรัฐ

29 ก.ย. 2564

20 กันยายน 2564 : การให้บริการรับรองเอกสารของสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์คลองเตย

20 ก.ย. 2564

13 กันยายน 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

14 ก.ย. 2564

6 กันยายน 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

6 ก.ย. 2564

30 สิงหาคม 2564 : การเปิด-ปิดการให้บริการของกรมการกงสุล

26 ส.ค. 2564

23 สิงหาคม 2564 : เชิญติดตามรายการ “บันทึกสถานการณ์” และ “MFA Update” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

23 ส.ค. 2564

16 สิงหาคม 2564 : การให้บริการรับรองเอกสารของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่

17 ส.ค. 2564