เอกสารความรู้สู่ชุมชน

9 มกราคม 2566 : เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทํางานนวดในเนเธอร์แลนด์

20 ม.ค. 2566

9 มกราคม 2566 : 10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

18 ม.ค. 2566

2 มกราคม 2566 : ของขวัญปีใหม่ 2566 มอบให้ประชาชน จากกระทรวงการต่างประเทศ

18 ม.ค. 2566

26 ธันวาคม 2565 : ของขวัญปีใหม่ 2566 มอบให้ประชาชน จากกระทรวงการต่างประเทศ

18 ม.ค. 2566

19 ธันวาคม 2565 : คําแนะนําคนไทยก่อนเดินทางไปบรูไน

18 ม.ค. 2566

12 ธันวาคม 2565 : คําแนะนําคนไทยก่อนเดินทางไปทํางานที่ร้านอาหารในยุโรป

18 ม.ค. 2566

5 ธันวาคม 2565 : เตือนคนไทยถูกชักชวนให้ไปทํางานในมาเลเซีย

18 ม.ค. 2566

28 พฤศจิกายน 2565 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการทําหนังสือเดินทางในงานกาชาดประจําปี 2565

18 ม.ค. 2566

21 พฤศจิกายน 2566 : กองสัญชาติและนิติกรณ์ปรับเวลาให้บริการ

9 ม.ค. 2566