ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ส่วนที่ 1
ข้าพระพุทธเจ้า *

หน่วยงานที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)