ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 43/2567 เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ

25 เม.ย. 2567

ประกาศกองการสังคม ที่ ๑๒/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

23 เม.ย. 2567

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 9/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567

22 เม.ย. 2567

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจัดระบบเอกสารกลาง (Central Filing)

22 เม.ย. 2567

ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหารรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

19 เม.ย. 2567

กรมอเมริกาฯ ประกาศเปิดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล 2 อัตรา

19 เม.ย. 2567

กรมเอเชียใต้ฯ ประกาศเปิดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล 1 อัตรา

19 เม.ย. 2567

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำบิมสเทคของไทย ปี ๒๕๖๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมและอำนวยการประชุม

17 เม.ย. 2567

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจัดระบบเอกสารกลาง (Central Filing)

11 เม.ย. 2567