กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองเยียนไถและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองเยียนไถและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

25 พ.ย. 2564

314 view

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ให้การต้อนรับนายจาง ฮ่วนเหว่ย อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองเยียนไถ นายจู เหวินปั๋ว นายเฉิน จื้อเฉียง รองอธิบดี และคณะ

การพบกันครั้งนี้ เป็นการพบหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากที่อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศฯ เข้ารับตำแหน่ง ระหว่างการหารือ อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศฯ ได้ขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ สำหรับการสนับสนุน และผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเยียนไถ และประเทศไทยมาโดยตลอด

สำนักงานการต่างประเทศฯ มีภารกิจส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการทำธุรกิจกับบ้านพี่เมืองน้อง และพร้อมที่จะมีความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ระหว่างกันให้มากขึ้น ปัจจุบันมีบริษัท Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. ที่เข้าไปลงทุนในไทย มีฐานการผลิตในจังหวัดระยอง และมีแผนการขยายธุรกิจ รวมถึงโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศ BRI สามารถผลักดันและส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคได้มากขึ้น

การค้าระหว่างเมืองเยียนไถและประเทศไทย อยู่ในระดับที่มีศักยภาพ และมีความสมดุลทั้งการนำเข้าและส่งออก ชาวจีนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจีนตอนเหนือ ต่างก็ชื่นชอบผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน ในขณะเดียวกัน เมืองเยียนไถก็เป็นเมืองแห่งผลไม้ อาทิ แอปเปิล ลูกสาลี่ และเชอร์รี่ ซึ่งสามารถร่วมมือทางการค้าระหว่างกันได้ สำนักงานการต่างประเทศฯ พร้อมที่จะสนับสนุน ให้มีการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทย ผ่านทางท่าเรือเมืองเยียนไถเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะให้ผลไม้ไทยเข้าสู่ทางจีนตอนเหนือโดยตรง และกระจายสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนต่อไป ซึ่งจะทำให้กระจายสินค้าได้รวดเร็วขึ้น กอปรกับเมืองเยียนไถ เป็นเมืองที่มีเส้นทางเดินเรือเข้าสู่เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิงได้โดยตรง และในอนาคตเมื่อเจาะเส้นทางอุโมงค์ใต้ทะเลระหว่างเมืองเยียนไถ และเมืองต้าเหลียนสำเร็จแล้ว ระบบการขนส่งและการคมนาคมก็จะสะดวกสบายมากขึ้น จากเดิมใช้เวลา 4 ชั่วโมง ลดลงเป็น 40 นาที

นอกจากเรื่องเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนแล้ว สำนักงานการต่างประเทศฯ พร้อมที่จะสนับสนุน ให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดีขึ้น ก็พร้อมเร่งเดินหน้าผลักดันการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ