สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในงาน Qatar Travel Mart 2021

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในงาน Qatar Travel Mart 2021

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,269 view
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในงาน Qatar Travel Mart 2021 ณ ศูนย์ประชุม Doha Exhibition and Convention Center เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยและนโยบายการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วจากกาตาร์และประเทศอื่น ๆ อีก ๖๒ ประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยมีสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในกาตาร์ หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในกาตาร์และจากต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดกิจกรรมกว่า ๓๐ ประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศและขั้นตอนการขอวีซ่าแก่ผู้ที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรักษาพยาบาล (Wellness and Medical Tourism) สถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลและหมู่เกาะ เช่น ภูเก็ตและพังงา ซึ่งได้รับความนิยมในกาตาร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้ามาสอบถามและเยี่ยมชมบูธประเทศไทยอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยเข้าร่วมแสดงบนเวที Global Village ในงานดังกล่าว ร่วมกับการแสดงจากนานาชาติกว่า ๑๐ ประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในกาตาร์ ซึ่งการแสดงของไทยได้รับความสนใจจากสาธารณชนในกาตาร์อย่างมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ