ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 46/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบลงทะเบียน

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 46/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบลงทะเบียน

23 ธ.ค. 2563

546 view

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 46/2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบลงทะเบียน

 

      ***** ขอให้มารายงานตัว *****

              ที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.

เอกสารประกอบ