งานแถลงข่าวเปิดตัวตราสัญลักษณ์การฉลองครบรอบ 125 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

งานแถลงข่าวเปิดตัวตราสัญลักษณ์การฉลองครบรอบ 125 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 5,926 view

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวตราสัญลักษณ์
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียในปี ๒๕๖๕ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ
ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป และนายเยฟเกนี โตมีฮิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วม

ในช่วงการแถลงข่าว อธิบดีกรมยุโรปและเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียฯ ได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานระหว่างสองประเทศ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสจักรวรรดิรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ กรกฎาคม ๒๔๔๐ การเสด็จพระราชดำเนินถึง กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
จักรวรรดิรัสเซีย เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๔๐ ถือเป็นวันเริ่มต้นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

งานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยาวนานระหว่างไทยกับรัสเซีย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบดังกล่าว การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดี มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น ๑๑๖ ชิ้นจากทั้งไทยและรัสเซีย โดยทั้งฝ่ายไทยและรัสเซียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นพ้องให้นายวชิระ ล้อซ้ง นักออกแบบกราฟิกอิสระจากประเทศไทยเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทั้งนี้ ตลอดปี ๒๕๖๕ หน่วยงานไทยและรัสเซียจะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว ทั้งในไทยและรัสเซีย อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
การลงนามความตกลงระหว่างกัน รวมถึงกิจกรรมด้านวัฒนธรรม กีฬา ดนตรี การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ