ไทยส่งเสริมความร่วมมือรับมือโควิด-๑๙ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ ๑๗

ไทยส่งเสริมความร่วมมือรับมือโควิด-๑๙ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ ๑๗

29 ม.ค. 2564

695 view

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีน บนพื้นฐานของสินค้าเพื่อประโยชน์สาธารณะในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ ๑๗

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ ๑๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสอินโดนีเซียในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเป็นประธานร่วม

ที่ประชุมได้ย้ำความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ อาทิ สถาปัตยกรรมภูมิภาคในเอเชีย-แปซิฟิก และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในเวทีระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองเอกสารแนวคิดว่าด้วยการจัดตั้งกรอบการหารือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียด้านความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวนำภายใต้วาระการประชุมเรื่องการรับมือกับโรคระบาด โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีน บนพื้นฐานของสินค้าเพื่อประโยชน์สาธารณะ (global public goods) รวมทั้งการใช้กลไกของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของภูมิภาคและการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

การประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทของรัสเซียในการมีส่วนร่วมสร้างความสมดุลในสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาค ผ่านการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและส่งเสริมความร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อบรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศที่สันติที่เอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ