ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ำกระชับความร่วมมือไทย-เบลเยี่ยมผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ และการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ำกระชับความร่วมมือไทย-เบลเยี่ยมผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ และการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย

26 ก.พ. 2564

787 view

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ำกระชับความร่วมมือไทย-เบลเยี่ยมผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ การลงทุนในสาขาสุขภาพ โลจิสติกส์อัจฉริยะและดิจิทัล ความร่วมมือด้านกงสุล และการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับและหารือกับนางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ (H.E. Ms. Sibille de Cartier d’Yves) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย ระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมฯ เข้ารับตำแหน่ง

ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่สำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคี ได้แก่ (๑) การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ และการจัดการหารือเชิงนโยบาย (Policy Consultations) ครั้งที่ ๒ ที่จะเป็นกรอบกระชับความร่วมมือไทย-เบลเยี่ยม (๒) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนในด้านสุขภาพ โลจิสติกส์อัจฉริยะ และดิจิทัลในไทย โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (๓) ความร่วมมือด้านการกงสุล โดยเฉพาะการดูแลคนไทยในเบลเยี่ยมและคนเบลเยี่ยมในไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค พร้อมย้ำความสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ