รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหนังสือแสดงความจำนง บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในไนจีเรีย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหนังสือแสดงความจำนง บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในไนจีเรีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ม.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,506 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหนังสือแสดงความจำนงบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในไนจีเรีย

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหนังสือแสดงความจำนงบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในไนจีเรียจำนวนหนึ่งล้านบาท (ประมาณ ๓๒,๔๒๕.๔๒ ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่นายชุกกูดี นิววิงตัน โอกาฟอร์ (Chukwudi Newington Okafor) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไนจีเรีย เพื่อบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในไนจีเรียเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประสบอุทกภัยรุนแรงที่สุดในรอบ ๕๐ ปี เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้เสียชีวิต ๓๖๓ คน และประชาชนกว่า ๒ ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และไร่นาใน ๑๙ รัฐ ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในรัฐทางตอนใต้ของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลไนจีเรียได้ขอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และมิตรประเทศ รวมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยรัฐบาลไนจีเรียประมาณการว่าจะต้องใช้เงินจำนวน ๑๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในการฟื้นฟูประเทศให้กลับเป็นปกติ และคาดว่าจะต้องนำเข้าอาหารจำนวนมาก

ไทยและไนจีเรียมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๒๕๐๕ ปัจจุบันไนจีเรียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ ๒ ของไทยในภูมิภาคแอฟริกา รองจากแอฟริกาใต้และเป็นตลาดส่งออกข้าวนึ่งอันดับ ๑ ของไทย

*******************************

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ