การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเซบัสเตียน ปิเญรา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี

การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเซบัสเตียน ปิเญรา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,191 view

นายเซบัสเตียน ปิเญรา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี มีกำหนดเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยประธานาธิบดีชิลีจะเยือนประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในภูมิภาค ก่อนจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ ๒๑ ที่บาหลี อินโดนีเซีย

การเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๐๖ จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปและเป็นการขยายความร่วมมือในสาขาที่สองประเทศมีความสนใจร่วมกัน

ในช่วงการเยือน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีมีกำหนดการพบหารือกับนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี การเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศ ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – ชิลี ซึ่งเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีฉบับแรกระหว่างไทยกับประเทศในลาตินอเมริกา การลงนามความตกลงทางวิชาการไตรภาคีไทย – ชิลี และการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางดาราศาสตร์ นอกจากนี้ ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐชิลีจะพบปะกับกลุ่มนักธุรกิจไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วย