ชาวอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและทีมต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร

ชาวอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและทีมต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 2,067 view

วันนี้ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ชาวอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ได้เดินทางมายังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อมอบดอกไม้และแสดงความขอบคุณกระทรวงฯ ที่ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารตลอดมา รวมถึงการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และผู้แทนไทยในการต่อสู้คดีฯ ได้ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น โดยเอกอัครราชทูตวีรชัยฯ ได้แสดงความขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ได้รับจากชาวอำเภอกันทรลักษ์ และได้สรุปประเด็นสำคัญของคำพิพากษาศาลโลกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้คณะได้รับทราบ พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ โดยให้ความมั่นใจว่า คำพิพากษาจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา เพราะยังต้องมีการเจรจาระหว่างสองประเทศต่อไป โดยอาศัยการทูตและสันติวิธีเป็นสำคัญ และย้ำว่า กระทรวงการต่างประเทศจะยึดมั่นผลประโยชน์สูงสุดของชาติ  ดำเนินการอย่างโปร่งใส แจ้งความคืบหน้าและข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะ ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศ

สุดท้าย เอกอัครราชทูตวีรชัยฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ทราบว่า ภายหลังที่ศาลโลกมีคำพิพากษา ประชาชนในบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศมีการเดินทางติดต่อและค้าขายดังเช่นปกติ และย้ำว่า ในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่มีระหว่างกัน ต้องใช้ความอดทน  อดกลั้น และคำนึงถึงความเป็นเพื่อนบ้าน และการเป็นสมาชิกร่วมกันในประชาชาคมอาเซียนต่อไป

 

**************************************

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ