สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2565

| 675 view
            เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้จัดพิธีถวายราชสักการะและลงนามในสมุดไว้อาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดย ดร. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ได้กล่าวคำถวายราชสดุดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะปฏิบัติราชการและหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำแนวพระราชดำรัสไปปฏิบัติ
             ภายหลังจากการกล่าวคำถวายราชสดุดี เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๙ นาที ต่อด้วยการลงนามในสมุดถวายความอาลัย โดยตลอดช่วงการทำพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนอยู่ในอาการเศร้าอาลัย
              ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เปิดให้ประชาชนลงนามในสมุดลงนามไว้อาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
               นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ ๗ วันแห่งการสวรรคต ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย รัฐบาลกรุงมอสโก และผู้บริหาร Gorky Park ได้จัดพิธีจุดเทียนไว้อาลัย ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ที่ริมแม่น้ำมัสควา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของ กรุงมอสโก บริเวณฝั่งตรงข้ามวิหารมหาไถ่ (Cathedral of Christ the Saviour) โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้นำกล่าวคำถวายราชสดุดี และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๙ นาที หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งนี้ ประชาชนคนไทยและมิตรประเทศไทยเข้าร่วมประมาณ ๓๕๐ คน โดยมีบุคคลสำคัญของฝ่ายรัสเซียเข้าร่วมด้วย ได้แก่ อธิบดีและรองอธิบดีกรมเอเชีย ๓ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย และผู้แทนรัฐบาลกรุงมอสโก 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ