ดร. Thomas Gambke ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดร. Thomas Gambke ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 369 view

            เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร. Thomas Gambke สมาชิกรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประธานกลุ่มมิตรภาพอาเซียนในรัฐสภา ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ