รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

24 ก.ย. 2560

1,904 view

            เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ร่วมกับผู้นำของรัฐบาลอีก ๔๙ ประเทศ นอกจากนี้ ไทยยังได้ยื่นสัตยาบันสารในโอกาสเดียวกัน และเป็น ๑ ใน ๓ ประเทศ (ร่วมกับ Holy See และ Guyana) ที่ได้ลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาพร้อมกัน ซึ่งสนธิสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีรัฐภาคียื่นสัตยาบันสารครบ ๕๐ ประเทศ  

 

         สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกเกี่ยวกับการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยการห้ามพัฒนา ทดลอง ผลิต จัดเก็บในคลัง ติดตั้ง ถ่ายโอน ใช้ หรือขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ข้างต้น ทั้งนี้ จำนวนรัฐที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาฯ อย่างท่วมท้นในวันแรกนับเป็นสัญญาณที่ดี เพื่อปูทางไปสู่การกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้สิ้นในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ