โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,143 view

               กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จะนำคณะจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้สร้าง ผู้กำกับการแสดง และนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “ดาวคะนอง” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ ได้เสนอเข้าร่วมการประกวดในเวที The Academy Awards: Oscars ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบาง (Luang Prabang Film Festival) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เมือง
หลวงพระบาง สปป.ลาว

                  เทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบางเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นที่เมืองหลวงพระบางในช่วงต้นเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานของศิลปิน ผู้ผลิต และผู้กำกับภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ ซึ่งประกอบด้วยชาวเมืองหลวงพระบาง ชาวลาว และนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า ๒๐,๐๐๐ คน ในปีนี้ ผู้จัดเทศกาลฯ กำหนดให้ภาพยนตร์ไทยเป็น spotlight ของเทศกาลฯ โดยนอกจากภาพยนตร์เรื่อง “ดาวคะนอง” แล้ว ภายในงานกำหนดจัดฉายภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่น ๆ รวม ๑๒ เรื่อง ได้แก่ “ฉลาดเกมส์โกง”  “รักที่ขอนแก่น” “รัก ลวง หลอน” “ฟรีแลนซ์...ห้วมป่วย...ห้ามพัก...ห้ามรักหมอ” “ฮักมั่น” “มหาสมุทรและสุสาน” “นายทองดีฟันขาว” “หมอนรถไฟ” “สันติวีณา” “แค่ได้คิดถึง” และ “ธุดงควัตร”

                     นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะนำคณะผู้กำกับและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง “คิดถึง...ทุกปี” เข้าร่วมเทศกาลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ไทยด้วย เนื่องจากบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวถ่ายทำใน สปป. ลาว โดยมี “คุณบาร์บี้” ปิยะมาศ พูนประเสิด นักแสดงลาวร่วมแสดงนำ สะท้อนถึงความร่วมมือและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ลาวอีกด้วย

                      ภาพยนตร์สามารถเป็นสื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทยในต่างประเทศ อีกทั้งยังเชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนกับประชาชน นอกจากนี้ การเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยจะช่วยส่งเสริมความนิยมและขยายตลาดภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศ  

                      อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเน้นดำเนินโครงการในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกำหนดดำเนินโครงการ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ (๑) สปป. ลาว (๒) อินเดีย (๓) จีน และ (๔) เมียนมา