สาธารณรัฐแกมเบีย (The Gambia)

สาธารณรัฐแกมเบีย (The Gambia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.พ. 2562

| 2,130 view

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐแกมเบีย (The Gambia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ครบรอบ 30 ปี คสพ. ไทย - แกมเบีย วันที่ 15 ก.พ. 2558
• เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในภาคพื้นทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ทำการเกษตร 1 ใน 6 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ มีรายได้หลักมาจากการส่งออกถั่วลิสงและการท่องเที่ยว
• แกมเบียเคยเคยสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับจีนครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2517 ต่อมา เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2538 แกมเบียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน จนเป็นเหตุ
ให้จีนตัดความสัมพันธ์กับแกมเบียเมื่อวันที่ 25 ก.ค. ในปีเดียวกัน ต่อมา แกมเบียประกาศยกเลิก คสพ. กับไต้หวันเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2556 และกลับมาสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับ
จีนอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา
• แกมเบียได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สาธารณรัฐแกมเบีย (The Republic of The Gambia) เป็น สาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย (The Islamic Republic of The Gambia)
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2559
• แกมเบียให้การสนับสนุนไทยในเวทีพหุภาคีมาอย่างต่อเนื่อง (ล่าสุด แกมเบียได้มี นส. ยืนยันการให้การสนับสนุนไทยในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวร UNSC วาระปี
ค.ศ. 2017-2018 แบบให้เปล่า)
• แกมเบียประสงค์จะดำเนินการเปิด สอท. แกมเบีย/ปทท. โดยสถานะล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2559 ครม. ได้มีมติอนุมัติการเปิด สอท. แกมเบีย/ปทท. แล้ว
• เมื่อวันที่ 24 - 29 ต.ค. 2559 ปธน. แกมเบีย ได้ส่ง Special Envoy และคณะ มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล -อดุลยเดช และได้เข้าถวายราชสักการะหน้าพระโกศพระบรมศพและลงนามถวายอาลัย เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559
• Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya A. J. J. Jammeh Babili Mansa ปธน. ที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานตั้งแต่ปี 2537 และได้รับการวิพากวิจารณ์ว่าใช้ระบอบเผด็จการปกครองประเทศ ได้แพ้การเลือกตั้ง ปธน. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559 โดยนาย Adama Barrow ได้รับชัยชนะแทน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

11,295 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายอาดามา  แบร์โรว (Mr. Adama  Barrow)

เมืองหลวง

Banjul

 

 

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มามาดู  ตองการา (Mamadou  Tangara)

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

18 กุมภาพันธ์

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 4.2 ไม่ระบุ ร้อยละ 0.1 อิสลาม ร้อยละ 95.7

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

15 กุมภาพันธ์ 2528 (ค.ศ. 1985)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

1.01 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 GMD = 59.4 บาท

GDP per Capita

483 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 7.2 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.5 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ปลา ดิน ซิลิกา ไทเทเนียม ดีบุก เพทาย

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปถั่วลิสง ปลา และหนังสัตว์  การท่องเที่ยว เครื่องดื่ม ชิ้นส่วนเครื่องจักรทางการเกษตร งานไม้ งานเหล็ก เสื้อผ้า

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ไม้หยาบ มะพร้าว บราซิลนัทและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วใต้ดิน เสื้อผ้าใช้แล้ว นม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย จีน เวียดนาม กินี-บิสเซา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผ้าฝ้ายทอ น้ำมันปิโตรเลียม น้ำตาลทรายดิบ ปูนซีเมนต์ ข้าว

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน เซเนกัล บราซิล โกตดิวัวร์ อินเดีย

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐแกมเบีย

มูลค่าการค้า

22.53 ล้าน USD ไทยส่งออก 21.13 ล้าน USD นำเข้า 1.4 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 19.73 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผ้าปักและผ้าลูกไม้ ข้าว กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ตาข่ายจับปลา

สินค้านำเข้า

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งพิมพ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแกมเบียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 257 คน (ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐแกมเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแกมเบีย

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐแกมเบีย)

หน่วยงานของสาธารณรัฐแกมเบียในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562