รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2566

| 7,595 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat: AMM Retreat) และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ (32nd ASEAN Coordinating Council: ACC) ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุม AMM Retreat เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งแรกของปี ภายหลังจากที่อินโดนีเซียเข้ารับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อจากกัมพูชา โดยที่ประชุมจะหารือเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทาง การดำเนินการของอาเซียนตลอดปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิดหลัก “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” รวมทั้งติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ ที่กรุงพนมเปญ เมื่อปลายปี ๒๕๖๕

นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและสถานการณ์ในภูมิภาคที่มีผลกระทบต่ออาเซียน ​การประชุม ACC จะติดตามประเด็นที่คั่งค้าง และประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างเสาและสาขาความร่วมมือ โดยเฉพาะการเข้าร่วมประชุมในกรอบต่าง ๆ ของอาเซียนของติมอร์-เลสเต ในฐานะผู้สังเกตการณ์ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและประสิทธิภาพของสถาบันอาเซียน