กระทรวงการต่างประเทศจัดการบรรยายสรุปการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒ แก่คณะผู้แทนเอเปค

กระทรวงการต่างประเทศจัดการบรรยายสรุปการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒ แก่คณะผู้แทนเอเปค

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 4,291 view

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศ โดยศูนย์ปฏิบัติการ APEC 2022 Task Force จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อบรรยายภาพรวมการเตรียมการจัดประชุม อาทิ กำหนดการล่าสุดในช่วงสัปดาห์การประชุม การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม การรักษาความปลอดภัย มาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริหารจัดการศูนย์สื่อมวลชน การลงทะเบียนสื่อมวลชน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอธิบดีจากกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วม อาทิ หัวหน้า APEC Task Force อธิบดีกรมพิธีการทูต อธิบดีกรมสารนิเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย และได้เชิญผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคทั้ง ๒๑ เขต แขกของเจ้าภาพ และสำนักเลขาธิการเอเปค รวมกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมการบรรยายสรุป

ในช่วงบ่ายเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทนเข้าสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ อาทิ ท่าอากาศยาน รวมถึงหอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นที่จัดงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค อีกด้วย

ผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคแสดงความมั่นใจในการเตรียมการของฝ่ายไทย ซึ่งได้มีการเตรียมการในทุกระดับผ่านการประชุมเตรียมการในระดับย่อย ๆ มาเป็นเวลานาน เชื่อว่าการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในปีนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-๑๙ และการพัฒนาที่ยั่งยืนไปตามแนวทางที่ไทยวางไว้ภายใต้แนวคิด “OPEN. CONNECT. BALANCE.” และในเอกสารเป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG ซึ่งผู้นำเขตฯ จะรับรองในการประชุมครั้งนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ