ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและรองอธิบดีกรมสารนิเทศเป็นประธานร่วมเปิดงานนิทรรศการ APEC 2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและรองอธิบดีกรมสารนิเทศเป็นประธานร่วมเปิดงานนิทรรศการ APEC 2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 8,624 view

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเปิดงานนิทรรศการ APEC 2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน

นิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ Open. Connect. Balance. และความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่นในฐานะจังหวัดนำร่องด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งมีศักยภาพสอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่ไทยผลักดันในเวทีเอเปค โดยเฉพาะในมิติการส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งในด้านการค้าการลงทุน การเดินทางและการท่องเที่ยว เพื่อเร่งฟื้นฟูการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากผู้ประกอบการท้องถิ่น และการจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในโอกาสการเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทยอีกด้วย

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น ๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๒๐.๓๐ น. และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมเอเปคตลอดปี ๒๕๖๕ ได้ทาง

  • Website: www.apec2022.go.th
  • Facebook: APEC 2022 Thailand
  • Twitter: APEC2022TH
  • Instagram: apec2022th
  • LinkedIn: APEC 2022 Thailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ