การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครน

การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครน

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

| 3,248 view

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ อุปทูตฯ ณ กรุงวอร์ซอ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจากรัฐบาลไทยครั้งที่ ๒ จำนวน ๕ แสนบาท ให้แก่สภากาชาดโปแลนด์เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครน โดยมีนาย Michal Mikolajczyk, Member of Management Board ของสภากาชาดโปแลนด์เป็นผู้แทนรับมอบ โดยในการบริจาคครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนนักลงทุนไทยในโปแลนด์ ๔ ราย คือ Indorama Ventures Poland, Lucky Union Foods-Euro, Thai Union Poland และ CPF Poland ร่วมสมทบทุนการบริจาคด้วย ซึ่งภาคเอกชนไทยในโปแลนด์ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรวมจำนวนกว่า ๙ แสนบาท

อุปทูตฯ ยังได้แจ้งนาย Mikolajczyk ว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้นักศึกษาไทยในกรุงวอร์ซอทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นอาสาสมัครแก่สภากาชาดโปแลนด์ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งมีนักศึกษาสนใจกว่า ๑๖ คน ขณะนี้ได้แจ้งรายชื่ออาสาสมัครให้แก่ผู้ประสานงานสภากาชาดโปแลนด์แล้ว นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการเปิดรับเงินบริจาคจากชุมชนไทยในประเทศต่าง ๆ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครนด้วย ซึ่ง นาย Mikolajczyk กล่าวขอบคุณรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชนของไทย ทั้งการบริจาคเงินและสิ่งของทั้งสองครั้ง รวมถึงยังได้ขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมภาคเอกชนและภาคประชาชนด้วย ซึ่งนับเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกภาคส่วน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ