ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ และสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของอินเดียในภูมิภาค ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ และสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของอินเดียในภูมิภาค ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

| 1,135 view

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ที่กรุงนิวเดลี เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย โดยการประชุมดังกล่าว มี ดร. สุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย และ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ (ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย) เป็นประธานร่วม

ที่ประชุมได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบความสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว และหารือการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนผ่านการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย การสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานสำหรับสินค้าอาหารและเวชภัณฑ์ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การส่งเสริมความเชื่อมโยงผ่านโครงการทางหลวงสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย และส่วนขยายไปยัง สปป. ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเล และการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ที่ประชุมยังแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยอินเดียย้ำว่า อาเซียนเป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายต่างประเทศอินเดีย โดยเฉพาะนโยบายมุ่งตะวันออก และอินเดียมุ่งที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และข้อริเริ่ม Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) ของอินเดีย

ผู้แทนพิเศษฯ ย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดีย เพื่อรับมือกับความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งการแข่งขันของมหาอำนาจ และสถานการณ์ความขัดแย้งในโลก ตลอดจนการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของอินเดียภายใต้นโยบายมุ่งตะวันออกเพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความไพบูลย์ในภูมิภาค

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้แทนพิเศษฯ ได้เข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้หัวข้อหลัก “Building Bridges in Indo-Pacific” โดยย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอาเซียน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความท้าทายจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ ผู้แทนพิเศษฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และผู้แทน รวมทั้งพบหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย เลขาธิการอาเซียน และปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการตะวันออก) ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ