รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น

10 ก.ย. 2563

599 view

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายโทชิมิทสึ โมเทกิ (Mr. Toshimitsu Motegi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รวมถึงเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย 
 
ที่ประชุมฯ หารือถึงความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน-ญี่ปุ่นในสาขาต่าง ๆ และประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙ ทั้งนี้ อาเซียนแสดงความชื่นชมต่อการที่ญี่ปุ่นประกาศจัดสรรเงินทุนจำนวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ และขอบคุณญี่ปุ่นที่สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์ฯ
 
ในที่ประชุมดังกล่าว ไทยในฐานะว่าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น กล่าวสนับสนุนข้อเสนอของญี่ปุ่นในการสอดประสานความร่วมมือระหว่างเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) กับแนวคิดอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง (Free and Open Indo-Pacific: FOIP) ของญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ไทยได้เสนอให้ปรับมุมมองต่อสาขาความร่วมมือภายใต้เอกสาร AOIP โดยหันมาให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเด็นเทคโนโลยีดิจิทัลและความเชื่อมโยงระหว่างกัน และความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะประเด็นสาธารณสุข ทั้งนี้ ไทยผลักดันให้อาเซียนและญี่ปุ่นดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมร่วมกับศูนย์อาเซียนต่าง ๆ อาทิ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม ที่จัดตั้งขึ้นในไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ