ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ ๑๘ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ ๑๘ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2565

| 1,324 view

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ ๑๘ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนางเอียต โซเภีย เจ้าหน้าที่อาวุโสกัมพูชาในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย และนายอิกอร์ มอร์กูลอฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเป็นประธานร่วม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย (ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕) รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในเวทีระดับภูมิภาค ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์และวิกฤตด้านมนุษยธรรมในยูเครน และผลกระทบจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนต่อการประชุมระดับพหุภาคีอื่น ๆ รวมถึง อาเซียน และเอเปค รวมทั้งได้ย้ำท่าทีของไทย ซึ่งยึดมั่นในหลักการตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงและเดินหน้าการเจรจาเพื่อสันติภาพ

นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้กล่าวนำภายใต้วาระการประชุมเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เสนอแนวทางเพื่อยกระดับความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ การส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-๑๙ การเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมฯ และการสร้างความเกื้อกูลระหว่างกรอบความร่วมมือระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ

การประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทของรัสเซียในการสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน การมีส่วนร่วมสร้างความสมดุลในสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาค ผ่านการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและส่งเสริมความร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อบรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศที่สันติที่เอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ