ถ้อยแถลงรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ต่อเหตุลอบยิงนายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จนถึงแก่อสัญกรรม วันที่ ๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

ถ้อยแถลงรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ต่อเหตุลอบยิงนายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จนถึงแก่อสัญกรรม วันที่ ๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2565

| 24,031 view

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
ถ้อยแถลงรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ต่อเหตุลอบยิงนายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จนถึงแก่อสัญกรรม
วันที่ ๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๒


เรา รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รู้สึกสะเทือนใจและเสียใจต่อเหตุลอบยิง ฯพณฯ นายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จนถึงแก่อสัญกรรม ที่จังหวัดนาระ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ อันไร้ซึ่งเหตุผลใด ๆ

เราขอแสดงความอาลัยและเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนชาวญี่ปุ่น และต่อครอบครัวของ ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ ผู้ซึ่งเป็นมิตรที่ดีและเป็นที่รักของอาเซียน