ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี ระหว่างการเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี ระหว่างการเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 985 view

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี (Ms. Muna Abbas Mahmood Radhi) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับบาห์เรนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร พลังงานทดแทน ความสัมพันธ์ระดับประชาชน และการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์พหุภาคี โดยเฉพาะความร่วมมือในกรอบองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asian Cooperation Dialogue: ACD) องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) และอาเซียน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณอดีตนายกรัฐมนตรีบาห์เรนที่มีส่วนสนับสนุนในการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ