รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บังกลาเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บังกลาเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2566

| 13,386 view

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – บังกลาเทศ ในฐานะแขกเกียรติยศ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

ไทยเป็นประเทศลำดับแรก ๆ ที่รับรองเอกราชของบังกลาเทศเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ก่อนที่ทั้งสองประเทศจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศ โดยบังกลาเทศเป็นคู่ค้าอันดับ ๓ ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ในปี ๒๕๖๔ มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน ๑.๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ไทยมีความยินดีที่บังกลาเทศจะได้รับสถานะประเทศกำลังพัฒนาในปี ๒๕๖๙ และทั้งสองประเทศมีโอกาสในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ