การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติและวันรู้รักสามัคคี

การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติและวันรู้รักสามัคคี

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,850 view

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค. 2564 สถานเอกอัคราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติและวันรู้รักสามัคคี 4 ธ.ค. 2564 โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานในทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยในบรูไนเข้าร่วม รวมประมาณ 50 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ