การเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

การเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ย. 2565

| 5,656 view

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมศาสตราจารย์เผิง ลี่หยวน ภริยา มีกำหนดเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting: AELM) และเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมเอเปคในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกำหนดหารือข้อราชการกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และร่วมเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและภริยา รวมถึงคณะฝ่ายจีน  

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะร่วมกันหารือกำหนดทิศทางความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนซึ่งครบรอบ ๑๐ ปี ในปีนี้ เพื่อนำไปสู่โอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศในปี ๒๕๖๘ ตลอดจนหารือแนวทางการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย - จีน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น และแนวคิดระเบียงการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในเบื้องต้นในโอกาสการเยือนไทยของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมแสดงความยินดีกับการลงนามเอกสารสำคัญและความตกลงทวิภาคีในด้านต่าง ๆ ด้วย

การเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๒๐ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เคยเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔