รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทย

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2565

| 434 view

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ต้อนรับนายฝ่าม กว่าง เฮียว (H.E. Mr. Pham Quang Hieu) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยกิจการชาวเวียดนามโพ้นทะเล ในโอกาสเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนามอย่างรอบด้าน เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากยิ่งขึ้น และกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความตกลงเมืองคู่มิตรระหว่างไทยกับเวียดนาม จำนวน ๑๓ คู่ รวมทั้งกลไกของสมาคมมิตรภาพของสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ