อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 933 view

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ นางเพทรา ซิกมุนด์ อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเข้าร่วม การประชุม Bilateral Political Consultations ไทย-เยอรมนี ครั้งที่ ๓ โดยมีนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วม ณ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

การเยือนไทยประสบความสำเร็จด้วยดี โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและยาวนาน ระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งครบรอบ ๑๖๐ ปี ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายไทยมีแผนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “EV Hackathon” (การแข่งขันเพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ภายใต้โจทย์ที่ได้รับภายในระยะเวลาจำกัด) หัวข้อเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle – EV) ซึ่งเป็นสาขาที่ฝ่ายเยอรมนีมีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแนวทางการผลักดันความร่วมมือสาขา
ต่าง ๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ การค้าการลงทุน สิ่งแวดล้อม อาชีวศึกษา ระบบราง และการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเยือนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันต่อประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับฝ่ายไทยให้แนบแน่นทั้งในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ