รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา

14 พ.ค. 2564

9,361 view

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับ นางคริสทีเนอ ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ (Christine Schraner Burgener) ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมา (Special Envoy of the UN Secretary-General on Myamar) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมา และบทบาทสำคัญของสหประชาชาติ อาเซียน ไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมา รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในการส่งเสริมการหารือและช่วยหาทางออกที่ยั่งยืนสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมา โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า ไทยยึดมั่นที่จะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการร่วมมือกับกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติและอาเซียน ส่วนนางบูร์เกเนอร์ฯ ยืนยันว่า สหประชาชาติเห็นความสำคัญของอาเซียนในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาและประเด็นการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 

การเดินทางเยือนประเทศไทยของนางบูร์เกเนอร์ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเยือนภูมิภาคเพื่อหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ เรื่องสถานการณ์ในเมียนมา โดยก่อนหน้านี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้หารือกับนางบูร์เกเนอร์ฯ ทางโทรศัพท์ก่อนจะเดินทางไปร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน

ในวันเดียวกันนี้ นางบูร์เกเนอร์ได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งยืนยันความพร้อมของไทยในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติ และอาเซียน เกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาด้วย

 

--------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ