รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลอง ๓๐ ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ (หนองคาย-เวียงจันทน์)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลอง ๓๐ ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ (หนองคาย-เวียงจันทน์)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2567

| 7,644 view

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ (หนองคาย-เวียงจันทน์) ที่จังหวัดหนองคาย ร่วมกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ Ms. Robyn Mudie อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศและการค้า เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี

พิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจามาร่วมงานด้วย เพื่อจะได้เห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพด้านความเชื่อมโยงและการคมนาคมขนส่งทั้งทางถนนและทางรางระหว่างไทยกับ สปป. ลาว รวมทั้งในระดับภูมิภาค โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นส่วนสำคัญ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกที่เชื่อมไทยกับ สปป. ลาว เข้าด้วยกัน และเป็นช่องทางการค้าสำคัญที่สุดระหว่างสองประเทศ โดยมูลค่าการนำเข้าและส่งออกผ่านสะพานแห่งนี้คิดเป็นสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ ๓๓ ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว ทั้งหมด ดังนั้น สะพานแห่งนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการลงทุน และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งในฝั่งไทยและลาว

นอกจากนั้น สะพานแห่งนี้ยังเป็นข้อต่อสำคัญของความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศและในระดับภูมิภาค โดยเป็นสะพานมิตรภาพระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพียงแห่งเดียวที่มีระบบการขนส่งทั้งทางถนนและทางราง และโดยที่การขนส่งโดยรถไฟจะมีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ไทยและ สปป. ลาว จึงกำลังหารือกันในการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ โดยจะตั้งอยู่คู่ขนานกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ เพื่อรองรับอนาคตที่ปริมาณการขนส่งข้ามแดนโดยรถไฟจะเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าที่รางรถไฟที่มีอยู่แล้วบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ จะรองรับได้ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี ๒๕๖๙ และแล้วเสร็จในปี ๒๕๗๒ ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าแบบครบวงจรทั้งในฝั่งไทยและ สปป. ลาว โดยในฝั่งไทยจะอยู่ที่สถานีนาทา จังหวัดหนองคาย เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าข้ามแดนทั้งทางถนนและทางรางเข้าด้วยกัน และสะพานรถไฟแห่งใหม่จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลไทยกำลังเร่งก่อสร้างจากกรุงเทพฯ มาถึงจังหวัดหนองคายด้วย

ภายหลังพิธี รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเดินทางมาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-สปป. ลาว รวมถึงท่าทีไทยและการดำเนินการของไทยต่อสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ในอิสราเอล-อิหร่านด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ