รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเลขาธิการสหประชาชาติ กระชับความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเลขาธิการสหประชาชาติ กระชับความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

26 ก.ย. 2564

1,355 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการสหประชาชาติเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือ ‘สร้างสมดุลของสรรพสิ่ง’ ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อเร่งรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ แสดงความยินดีกับนายกุแตเรซที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติเป็นสมัยที่สองและยืนยันบทบาทที่แข็งขันของไทยในการเป็นผู้ประสานงาน อาเซียน-สหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ กล่าว ชื่นชมรายงาน “Our Common Agenda” ของเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจะช่วยวางแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ย้ำบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะรัฐสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ และเชื่อถือได้ ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งนายกุแตเรชชื่นชมที่ไทยทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติในหลายด้าน รวมถึงด้านสันติภาพและความมั่นคง และการพัฒนา และชื่นชมการที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของสหประชาชาติในเอเชีย

ทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งนายกุแตเรชกล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ต้องยกระดับความพยายามในการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของเยาวชน ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเห็นว่า เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG จะช่วยส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งหุ้นส่วนความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อสร้าง “สมดุลของสรรพสิ่ง” ซึ่งจะเป็นหัวข้อหลัก ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ในเมียนมา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้แทนพิเศษ มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเมียนมาอย่างสันติ

นายกุแตเรชดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติเป็นสมัยที่สองเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยก่อนหน้านี้ นายกุแตเรชเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โปรตุเกสและข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ