รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในงาน OAV Stitungfest ครั้งที่ ๑๒๓ จัดโดยสมาคมเอเชียตะวันออกนครเบรเมิน (OAV Bremen)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในงาน OAV Stitungfest ครั้งที่ ๑๒๓ จัดโดยสมาคมเอเชียตะวันออกนครเบรเมิน (OAV Bremen)

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.พ. 2567

| 2,593 view

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในงาน OAV Stiftungsfest ครั้งที่ ๑๒๓ จัดโดยสมาคมเอเชียตะวันออกนครเบรเมิน (OAV Bremen) ณ ศาลาว่าการนครเบรเมิน นครเบรเมิน เยอรมนี

รองนายกรัฐมนตรีฯ ยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนีมีพัฒนาการอย่างมากในห้วงปีนี้ โดยเห็นได้จากการเยือนของประธานาธิบดีเยอรมนีในห้วงเดือนมกราคมและกำหนดการเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเดือนมีนาคมนี้ พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเยอรมนีใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) ความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เพื่อสานต่อคำกล่าวของประธานาธิบดีเยอรมนีในห้วงการเยือนไทยว่า เยอรมนีและไทยกำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยย้ำเป้าหมายของไทยที่จะเป็นผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค (๒) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งผลักดันการจัดทำ FTA ไทย-อียูให้สำเร็จภายในปี ๒๕๖๘ และ (๓) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านการศึกษาและด้านธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ

OAV Bremen เป็นสมาคมของนักธุรกิจนครเบรเมิน ซึ่งมุ่งสร้างสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคเอเชีย โดยมีการจัดงาน OAV Stiftungsfest เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่ ๑๒๓ และมีประเทศไทยเป็น Focus Country มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓๕๐ คน

 

อ่านปาฐกถาฉบับเต็มได้ที่นี่

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ