รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ของนายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ของนายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 14,099 view

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทย ในการเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ คนที่ ๑๗ ของนายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ (Mr. Ferdinand R. Marcos, Jr.) ณ พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ กรุงมะนิลา ตามคำเชิญของรัฐบาลฟิลิปปินส์

พิธีสาบานตนดังกล่าวมีผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและมิตรประเทศที่สำคัญของฟิลิปปินส์เข้าร่วม ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินจากออสเตรเลีย รองประธานาธิบดีจีน รองประธานาธิบดีเวียดนาม และมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น บรูไนฯ สิงคโปร์ สปป.ลาว อินโดนีเซีย และกัมพูชา รวมถึงคู่สมรสรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำฟิลิปปินส์

ในโอกาสดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีและเยี่ยมคารวะนายมาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการส่งเสริมการค้ากับความร่วมมือของภาคเอกชน รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อรับมือกับความผันผวนในสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในฟิลิปปินส์ ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนไทยในฟิลิปปินส์เข้าร่วม โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือและบทบาทของไทยในด้านการเมืองและเศรษฐกิจภายใต้การบริหารของรัฐบาลฟิลิปปินส์ชุดใหม่ด้วย

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีมาร์โคส จูเนียร์ ได้ตอบรับคำเชิญของไทย เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ไทยมีแผนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) ครั้งที่ ๖ ในช่วงต้นปี ๒๕๖๖ ที่กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ และปูทางไปสู่การเฉลิมฉลอง ๗๕ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ในปี ๒๕๖๗ ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ