รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๕ พร้อมขับเคลื่อนกรอบทำงานด้านพิธีการและอำนวยการ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๕ พร้อมขับเคลื่อนกรอบทำงานด้านพิธีการและอำนวยการ

30 มี.ค. 2564

859 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมขับเคลื่อนกรอบทำงานด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกรอบการทำงานด้านพิธีการและอำนวยการในภาพรวม อาทิ การพิจารณาสถานที่จัดการประชุม การจัดตั้งคณะทำงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางในการรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจ โดยประธานได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเริ่มเตรียมการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ