เลขาธิการบริหารเอสแคปเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เลขาธิการบริหารเอสแคปเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2566

| 1,767 view

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา (Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana) เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) เข้าเยี่ยมคารวะนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือถึงแผนงานและการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในปี ๒๕๖๖

เลขาธิการบริหารเอสแคปได้เรียนเชิญผู้แทนระดับสูงของไทยเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ ๑๐ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และการประชุมเอสแคป สมัยที่ ๗๙ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งหารือถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับไทยโดยการประชุมทั้งสองรายการจะเป็นโอกาสในการทบทวนผลการดำเนินการของภูมิภาคในห้วงครึ่งแรกของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และหารือถึงความร่วมมือในอนาคตเพื่อเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลลัพธ์ของการประชุมฯ จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ส่งต่อไปยังการประชุม Sustainable Development Goals Summit (SDG Summit) ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ นครนิวยอร์ก

ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้กองทุน ESCAP Multi-Donor Trust Fund for Tsunami, Disaster and Climate Preparedness ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นผู้ร่วมบริจาคจัดตั้งกองทุนฯ เมื่อปี ๒๕๔๘ รวมทั้งหารือถึงแนวทางการส่งเสริมบุคลากรไทยไปปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในสหประชาชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ