ประกาศกรมยุโรป เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศกรมยุโรป เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการติดตามพัฒนาการในยุโรป (Europe Watch) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,997 view

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมยุโรป_รับสมัครเจ้าหน้าที่_Europe_Watch.pdf
application_form_europe_watch_65.pdf
application_form_europe_watch_65.doc